Dojo etiquette

De Dojo etiquette is een lijst van afspraken waarin duidelijk wordt wat de strakke omgangsvormen binnen de karateschool zijn. Dit kan per dojo iets verschillen.

Het betreden van de Dojo
De ingang van de dojo is niet alleen het naar binnen gaan, maar is het binnentreden van de (denkbeeldige) tempel van het "Bushido". Voor het naar binnentreden groet men eerst de chinden (trainingzaal / tempel) Er wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen, terwijl men vanuit het midden doorbuigt met het hoofd omlaag. Dan vanuit fudo-dachi roep je luid "Oesh", hetgeen betekent "ik groet u allen". Daarna loopt men naar de shihan en groet hem op dezelfde manier met de vuisten als bij fudo-dachi. Vervolgens loopt men naar de alle aanwezige sensei's en groet deze ook aan.

Seiza en de aangroet procedure
Dan gaat iedereen, de hoogst gegradueerde leerling vooraan, direct zitten in seiza (kniezit) op één lange rij in de lengte richting van de zaal. Bij het sein "seiza" (begin van de les), gaat iedereen in kniezit zitten met zitvlak op de hielen, vuisten in de liezen. Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan. De Sensei kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding zit, waarna hij luid roept "mokuso"(ogen dicht) iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep "mokuso jame" (ogen open). Daarna krijgen we "chinden-ni-rei", dit is de groet aan de tempel, waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk voor de volle 100 % te geven. Dit wordt gedaan op de kyokushinkai manier door de vuisten met de knokkels van de wijs en middelvingers op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen terwijl men vanuit de ooghoeken naar voren blijft kijken. Zorg ervoor het zitvlak aangesloten op de hielen te houden.

Daarna draait de Sensei zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop de sempai met de hoogste graad roept "Sensei-ni rei" waarop een ieder weer groet met de knokkels op de grond en een duidelijk "Oesh" laat horen.Als laatste roept de sempai : "otagai ni rei" (groet elkaar) waarop een ieder wederom een duidelijk "oesh" laat horen.Hierna blijft iedereen zitten tot de Sensei zegt wat er moet gaan gebeuren.

Dojo gedrags-etiquette
De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met "Sensei". De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met "sempai" aangesproken, afhankelijk van zijn graad. Als een les is afgelopen laat een ieder "sensei" bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen op bandhoogte de dojo. Als men met een Sensei praat of iets vraagt staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de Sensei iets staat uit te leggen.

  1. Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
  2. Het dragen van sieraden is verboden.
  3. In de dojo heeft men respect voor iedereen daar aanwezig.
  4. Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige Sensei.
  5. Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor dat men naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
  6. Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond.
  7. Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.